Vybojujeme Vám lepšie ceny a zmluvné podmienky

E - aukcie

APF Services, s.r.o. patrí medzi lídrov na slovenskom trhu elektronických aukcií pre firemných klientov. Našimi klientmi sú najmä malé a stredné firmy, osobitne hotely a penzióny, malé výrobné podniky, pekárne, poľnohospodárske družstvá, športové haly, či administratívne budovy. Tým všetkým dokážeme významne ušetriť...

Stojíme vždy na strane našich klientov – jediné čo rozhoduje, sú najlepšie podmienky od dodávateľov pre Vás. Radi Vás budeme dlhodobo zastupovať a zabezpečovať Vám najlepšie dostupné ceny komodít na trhu.

Naše služby

Komodity

Elektronická aukcia je univerzálny nástroj, ktorý funguje na akúkoľvek komoditu alebo službu. Najlepšie výsledky však pre našich klientov vieme dosiahnuť, keď dokážeme spojiť do veľkého balíka väčší počet firiem. K tomu je nutné nakupovať rovnakú kvalitu danej komodity všetkými firmami v balíku. Ideálnymi komoditami pre elektronickú aukciu sú preto najmä elektrická energia a zemný plyn. Znie to až neuveriteľne, ale v prípade dodávky zemného plynu sa úspory pohybujú okolo 20 – 30%, a za dodávku elektrickej energie Vám vieme zabezpečiť úsporu dokonca až 30-50% oproti doterajším skutočným nákladom!

Komodity a služby vhodné pre elektronickú aukciu:

- elektrická energia
- zemný plyn
- stavebné práce a stavebný materiál
- zatepľovanie budov
- povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
- vstupy tvoriace významné nákladové položky vo výrobe: cukor, múka, lieh, drevo, sklo, poľnohospodárske plodiny, a pod.
- upratovacie služby
- strážna služba
- ...ale ak Vás trápi akákoľvek iná nákladová položka, určite Vám s tým vieme tiež pomôcť!

Energetické poradenstvo a starostlivosť

Aby sme pomohli klientom s riešením nákladov na energie komplexne, sprostredkúvame našim klientom aj profesionálne energetické poradenstvo. Jeho súčasťou je vypracovanie energetického auditu, revízie a revízne správy, návrh riešení na zníženie energetickej náročnosti, a úpravu či nastavenie technických zariadení tak, aby klient optimalizoval svoje náklady na energie v súlade s jeho potrebami.

Základný balík obsahuje:

- Analýza súčasného stavu na základe vyúčtovacích FA.
- Návrh opatrení nazníženie nákladov.
- Určenie termínu návštevy a prezentácia úsporných opatrení u zákazníka.
- Spracovanie ďalších požiadaviek obchodného partnera.
- Vyhodnotenie.

Rozšírený balík na základe dohody o spoluprácu obsahuje:

- Poskytujeme svojim obchodným partnerom pomoc pri optimalizácii distribučných poplatkov.
- Navrhujeme úsporné opatrenia na základe zistených skutočností a dohodnutých zmluvných údajov s distribučnou spoločnosťou na jednotlivých odberných miestach.
- Riešime komunikáciu s distribučnou spoločnosťou a dodávateľom elektriny na základe požiadaviek pri optimalizácii potrieb.
- Poradíme a následne zabezpečíme optimalizáciu odberu elektrickej energie vrátane regulácie (kompenzácia).
- Vyhodnocujeme , upresňujeme odberové diagramy.
- Obchodným partnerom poskytujeme individuálny prístup.

Ďalej realizujeme odborné prehliadky skúšky elektrických zariadení:

- východiskové odborné prehliadky a skúšky el. zariadení v zmysle STN 33 1500, STN 332000-6.
- periodické odborné prehliadky a skúšky el. zariadení v zmysle STN 33 1500, STN 33 2000-6.
- revízie a kontroly bleskozvodov (východiskové, aj periodické) v zmysle STN 33 1500, STN 332000-6, STN EN 62305-3 (stará norma STN 341390).
- revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania v zmysle STN 33 1600.
- revízie a kontroly elektrických spotrebičov, výpočtovej techniky a pod. v zmysle STN 331610.
- revízie strojov a zariadení v zmysle STN EN 60204-1(33 2200).

Priebežná starostlivosť o klienta

Znížením nákladov prostredníctvom elektronickej aukcie však naša činnosť pre klienta nekončí. Klientom ponúkame priebežnú starostlivosť o zabezpečenie vybraných komodít alebo služieb dodávateľom, ktorého sme vysúťažili. Pomáhame klientovi riešiť reklamácie, zabezpečujeme komunikáciu s dodávateľom, a priebežne sledujeme ceny vybranej komodity na príslušných komoditných burzách, aby sme mohli pre ďalšie obdobie opäť zabezpečiť najvýhodnejšie podmienky na trhu. Starosti s týmito komoditami jednoducho prevezmeme na seba, a klient sa zatiaľ môže venovať svojmu biznisu. Zabezpečenie certifikovaných elektronických aukcií pre verejné obstarávanie Na základe úzkeho partnerstva so spoločnosťami realizujúcimi elektronické aukcie vo verejnom obstarávaní Vám ponúkame aj komplexné zabezpečenie elektronických aukcií pre verejné obstarávanie. Tieto elektronické aukcie spĺňajú všetky podmienky stanovené Úradom pre verejné obstarávanie, sú certifikovaným softvérom, a poskytujú bezpečnostný nadštandard.