Vybojujeme Vám lepšie ceny a zmluvné podmienky

Elektronická aukcia

Elektronická aukcia je preukázateľne najefektívnejší nástroj na zabezpečenie najlepších cenových, ale aj ďalších zmluvných podmienok od dodávateľov komodít a služieb. Napríklad za dodávku elektrickej energie je možné dosiahnuť úsporu aj viac než 40%! Ako to prebieha?

APF Services, s.r.o. prostredníctvom svojej celoslovenskej siete profesionálnych obchodníkov zabezpečí spojenie väčšieho počtu firiem, ktoré nakupujú rovnakú komoditu, do jedného veľkého balíka. Tento balík potom prostredníctvom elektronickej aukcie ponúkneme dodávateľom na trhu. Po tom, ako pozvaní dodávatelia odsúhlasia podmienky aukcie a základné požadované parametre budúcej zmluvy o dodávke komodity alebo služby, súťažia o balík klientov už len cenou. Vďaka intenzívnej konkurencii počas krátkej doby, počas ktorej dodávatelia znižujú cenu až kým už žiadny dodávateľ nie je schopný ponúknuť nižšiu cenu, je zabezpečená pre klientov vždy najvýhodnejšia ponuka na trhu v danom čase. Garantujeme Vám, že nižšiu cenu nikde inde nezískate!

Procesy v časovej línii

1. Oboznámenie sa so súčasným stavom, spracovanie podkladov od klienta.

2. Bezplatná nezáväzná analýza s vyčíslením možných úspor.

3. Mandátna zmluva o zaradení do elektronickej aukcie.

4. Agregácia dopytu (vytvorenie veľkého balíka dopytovanej komodity alebo služby).

5. Elektronická aukcia.

6. Vyhodnotenie elektronickej aukcie.

7. Príprava a negociácia novej zmluvy s vybraným dodáva- teľom.

8. Kontrola obsahovej a formálnej správnosti zmluvy a jej zaslanie klientovi na podpis.

9. Podpis novej zmluvy medzi klientom a vybraným dodá- vateľom, a splnomocnenia na zabezpečenie zmenového procesu (v prípade energií).